ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βρύση Σταυράκι

Ιωάννινα

2651042227,2651044460(φαξ)

info@metaforikos.gr

Οι Υπηρεσίες Μας

 • Μεταφορά καθημερινά προς Ιωάννινα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Ανταπόκριση με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
 • Αποθήκευση ξηρού φορτίου (Logistics)
 • Ανύψωση με γερανό σε όροφο
 • Φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων ειδών
 • Παραλαβή από το χώρο του πελάτη
 • Αμπαλάρισμα ειδών προς μεταφορά
 • Μεταφορά ευαίσθητων (fragile) ειδών
 • Ασφάλεια στις φορτοεκφορτώσεις με τη χρήση κλαρκ
 • Άμεση απόδοση αντικαταβολών
 • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν ασφαλισμένα
 • Μεταφορά οικοσκευής